II miejsce klasy 2F w "Grze Terenowej" na Dniach Otwartych PWSZ w Tarnowie

 
Dnia 10.03.2017r., uczniowie klasy 2f w składzie : Inga Jarosz, Justyna Starzyk i Albert Surmacz wraz z klasą, wzięli udział w "Grze terenowej" organizowanej przez PWSZ Tarnów w ramach Dni Otwartych uczelni. Trzyosobowy zespół z naszej szkoły wykonywał zadania na czas z różnych przedmiotów zbierając za to punkty. Równocześnie reszta klasy rozwiązywała inne zagadki a suma punktów całej klasy dała naszej szkole II miejsce. Klasa wygrała dla szkoły tablet i mniejsze gadżety. Opiekun - mgr Ewa Dembicka. GRATULUJEMY !
 

Mikołaj Pietruszka finalistą Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

Dnia 1 marca 2017 r. w Audytorium Maximum UJ, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Miło nam poinformować, że uczeń Mikołaj Pietruszka (2g) znalazł się w grupie 30 osób zakwalifikowanych do etapu centralnego Olimpiady. Zawody finałowe odbędą się 19 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Opiekunem ucznia jest dr Janusz Kowal. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rekolekcje 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkich – uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w wielkopostnych rekolekcjach. Odbędą się one w dniach 27-29 marca 2017 wg następującego planu.

 

poniedziałek

8.30

klasy 1 - spotkanie na hali sportowej I LO

klasy 2 - Aula JP2 przy katedrze

klasy 3 - według uznania uczniów – wybierają jedną z możliwości

10.00

konferencja w katedrze dla wszystkich

 

wtorek

8.30

klasy 1 - Aula JP2 przy katedrze

klasy 2 - spotkanie na hali sportowej I LO

klasy 3 - według uznania uczniów – wybierają jedną z możliwości

10.00

konferencja w katedrze dla wszystkich

 

środa

9.00

spowiedź rekolekcyjna, Eucharystia z konferencją w katedrze

Sebastian Pacura finalistą LXVI Olimpiady Fizycznej

Miło poinformować, że uczeń Sebastian Pacura (3h) zakwalifikował się do zawodów centralnych III stopnia LXVI Olimpiady Fizycznej.

Sebastian w zawodach okręgowych w części teoretycznej i doświadczalnej uzyskał czwarty wynik w Małopolsce.

Gratulujemy wyniku i życzmy sukcesów podczas zawodów finałowych, które rozegrane zostaną w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w dniach 22-25 kwietnia 2017 r.

Nauczycielem fizyki jest mgr Daniel Dziob, do olimpiady przygotował mgr Marek Lipiński.

XIII Międzynarodowe Warsztaty Fizyki Cząstek Elementarnych

rys.-1-292x300Dwudziestu uczniów klas matematyczno-fizycznych: 1b i 2b uczestniczyło w warsztatach International Masterclasses, Hands on Particle Physics zorganizowanych w ZSME i TCKP w Tarnowie.

Podczas trwających 7 godzin zajęć uczniowie kilku szkół z Tarnowa, Rzeszowa, Nowego Sącza i Dębicy mogli zapoznać się z badaniami prowadzonymi przez Europejską Organizację Badań Jądrowych. Wykłady i ćwiczenia prowadzili naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.

Wykłady pozwoliły uczniom zapoznać się z klasyfikacją i podstawowymi własnościami cząstek elementarnych oraz metodami ich detekcji, a także zakresem badań prowadzonych w największym na świecie laboratorium, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) w CERN.

W drugiej części Warsztatów uczniowie na komputerach analizowali prawdziwe dane zebrane w eksperymentach Zadaniem uczniów było poszukiwanie wśród wielu zarejestrowanych i zrekonstruowanych komputerowo śladów par elektronów lub mionów świadczących o tym, że w zdarzeniu brał udział bozon Z0 pośredniczący w oddziaływaniach słabych. Drugim zadaniem była próba znalezienia na cząstki Higgsa.

Praca kilkudziesięciu dwuosobowych teamów uczniowskich pozwoliła z kilku tysięcy przeanalizowanych danych eksperymentalnych wyłonić kilkaset cząstek o masie około 90 GeV odpowiadającej teoretycznej wartości masy bozonu Z0.

rys.-2Sprawa znalezienia cząstki Higgsa okazała się tak samo trudna, jak dla fizyków w CERN, którzy po przeanalizowaniu milionów danych wyłonili kilkanaście przypadków odpowiadających ostatniej brakującej cząstce w tzw. Modelu Standardowym.

Ostatnia godzina Warsztatów, to wideokonferencja moderowana przez fizyków w CERN, w której oprócz młodzieży tarnowskich warsztatów wzięli udział uczniowie z Aten, Neapolu i portugalskiej Bragancy. Uczniowie mieli okazję wymienić się wynikami przeprowadzonych równolegle analiz danych oraz dokonać podsumowania całości XIII Międzynarodowych Warsztatów z naukowcami w CERN.

Uczestnikami warsztatów byli: Kamil Kędras i Tomasz Szczerba (kl. 2b), Zofia Basta, Daniel Biernat, Tomasz Brożek, Filip Gacek, Monika Godyń, Michał Hyży, Dominika Kozioł, Iga Łakomy, Kacper Moździerz, Karolina Piątek, Angelika Rąpała, Bartosz Sroka, Natalia Sumara, Michał Surmacz, Agnieszka Szostak, Aleksander Tomasik, Mikołaj Wielgat i Karol Zając (kl. 1b) wraz z opiekunem Markiem Lipińskim.

 

I etap szkolnego konkursu Word Formation Challenge

W dniu 6/03/2017 odbył się szkolny konkurs języka angielskiego sprawdzający znajomość czasowników frazowych, zatytułowany PHRASAL VERBS CHALLENGE. Natomiast w dniu 13/03/2017 uczniowie mieli możliwość sprawdzenia znajomości słowotwórstwa w I etapie szkolnego konkursu zatutułowanego WORD FORMATION CHALLENGE.
W każdym z konkursów wzięło udział około 50 uczniów. Wyniki podają nauczyciele języka angielskiego uczący w poszczególnych klasach.

Gratulujemy osobom, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, zachęcamy do dalszej pracy i trzymamy kciuki.

Kolejne etapy konkursów

PHRASAL VERBS CHALLENGE
II ETAP         30/03/2017, godz. 9:00, Aula

WORD FORMATION CHALLENGE
II ETAP         03/04/2017, godz. 9:00, Aula

Materiały dostępne w Bibliotece oraz u nauczycieli j. angielskiego.

 

 

 

Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uczniów I LO

Przyznano jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2015/2016. Stypendystami z naszej szkoły, którzy wykazali się:
- wybitnymi osiągnięciami naukowymi są: Krzysztof Dudek (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G), Monika Łątka (absolwentka r.szk. 2015/2016 z 3G), Piotr Kubala (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Mikołaj Tyralik (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3G),
- wybitnymi osiągnięciami sportowymi są: Jakub Lenkiewicz (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B), Błażej Krawczyk (absolwent r.szk. 2015/2016 z 3B),
- wybitnymi osiągnięciami artystycznymi jest: Tomasz Szczerba 2B.
Uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów stypendystom odbędzie się 20 marca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10 w Tarnowie.
Gratulujemy!

Chemia w I LO na UJ

3Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie przedmiotu uzupełniającego: „Chemia doświadczalna” pod opieką dr inż. Agnieszki Kubali mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotkania obejmowały cztery wyjazdy do Krakowa, w czasie których młodzież pod nadzorem wykładowców z uczelni wykonywała polecone im zadania oraz uczestniczyła w krótkich zajęciach wprowadzających. Każde zajęcia charakteryzowały się inną tematyką, która obejmowała takie zagadnienia chemii nieorganicznej. Uczniowie podczas tych zajęć samodzielnie wykonywali następujące doświadczenia:
• Synteza siarczanu (VI) amonu i niklu (II) – podstawowe techniki w laboratorium chemicznym: ważenie, ogrzewanie, sporządzanie roztworów, krystalizacja, sączenie, suszenie.
• Analiza kationów nieorganicznych - reakcje grupowe kationów, pisanie równań reakcji chemicznych w formie jonowej
i cząsteczkowej, iloczyn rozpuszczalności, rozpuszczalność, wpływ siły jonowej roztworu na
rozpuszczalność soli, wpływ pH na reakcje strącania, wpływ kompleksowania na reakcje strącania.
• Analiza miareczkowa- alkalimetryczne oznaczanie kwasu siarkowego (VI) mianowanym roztworem wodorotlenku sodowego
• Roztwory buforowe - stężenie molowe, pH, wskaźniki pHmetryczne; teoria kwasów i zasad Brønsteda; roztwory buforowe i ich pH; pojemność buforowa oraz Elektrolity słabe i mocne. Hydroliza.
Uczniowie wykonując samodzielnie doświadczenia, które poparte były zadaniami obliczeniowymi, zdobywając praktyczną wiedzę mogli jednocześnie skonfrontować swoje wyobrażenia o studiach na wydziale chemii z rzeczywistością panującą na uczelni, poznać obowiązki studenta.
Przed nami w tym roku jeszcze wykłady w naszym liceum prowadzone przez wykładowców z UJ.
Uczestnictwo w lekcjach przedmiotu „Chemia doświadczalna” oraz zajęcia w laboratorium UJ niejednemu zapewne pomoże w podjęciu decyzji związanej z wyborem kierunku studiów, innym pozwolił swobodniej i pewniej poruszać się w laboratorium chemicznym, czy też pozwoli lepiej przygotować się do matury z chemii, a na pewno każdy uczeń zyska niezbywalną wiedzę przez doświadczenie.

Uroczyste podsumowanie 3 edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego

W piątek 10 marca 2017 w PWSZ w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie Tarnowskiego Turnieju Matematycznego.Tegoroczny Turniej został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W obecności przedstawicieli władz miasta , kuratorium, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz rektora dr hab. inż. Jadwigi Laski zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom 3 edycji Turnieju. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły :Igor Noga oraz Tomasz Szczerba.

Uroczystość poprzedził wykład Prof. Edwarda Tutaja pt. „Kolaż o szkole”.

Gratulujemy !

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu