Uroczyste podsumowanie 3 edycji Tarnowskiego Turnieju Matematycznego

W piątek 10 marca 2017 w PWSZ w Tarnowie odbyło się uroczyste podsumowanie Tarnowskiego Turnieju Matematycznego.Tegoroczny Turniej został objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Małopolskiego Kuratorium Oświaty. W obecności przedstawicieli władz miasta , kuratorium, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz rektora dr hab. inż. Jadwigi Laski zostały wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe zwycięzcom 3 edycji Turnieju. Wśród nagrodzonych laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły :Igor Noga oraz Tomasz Szczerba.

Uroczystość poprzedził wykład Prof. Edwarda Tutaja pt. „Kolaż o szkole”.

Gratulujemy !

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu