flaga rp

WARTOŚCiowy TYDZIEŃ w I LO

Podnieś wzrok, pomyśl, odkryj sens...

Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć; odkrywania, kim jesteście, odkrywania wartości, które nadają kształt waszemu życiu. Ta podróż nigdy się nie kończy. Przez całe życie wciąż od nowa musicie potwierdzać wartości, które nadają kształt Wam samym i światu". Te słowa stały się mottem trwającego w naszej szkole wydarzenia kulturalnego zatytułowanego: "WARTOŚCiowy TYDZIEŃ". Jest to część projektu "Poszukiwacze skarbu Jana Pawła II", którego uczestniczy uczyli się przekazywać wartości i idee poprzez kulturę. W holu naszej szkoły znajduje się wystawa fotografii, która powstała we współpracy z uczniami VII Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. Zdjęcia uczniów mają zachęcić do zamyślenia nad tym, co nadaje sens mojemu własnemu życiu - zapraszamy do ich obejrzenia i do refleksji nad wartościami, które kierują naszym życiem...

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu