flaga rp

Patronat Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2018)

UJ logo mSzkolny projekt „O jeden poziom abstrakcji wyżej” – V edycja został objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2018.

Projekt ten został uznany za cenną inicjatywę mającą na celu popularyzację matematyki i opiekę nad uczniami uzdolnionymi matematycznie. Objęcie patronatem umożliwi kontynuację dotychczasowej współpracy z Instytutem Matematyki UJ w zakresie uczestnictwa młodzieży uzdolnionej matematycznie w wykładach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez uczelnię. Przyczyni się także do wzmocnienia i poszerzenia kontaktów nauczycieli matematyki naszej szkoły z Uniwersytetem Jagiellońskim.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu