flaga rp

Warsztaty matematyczne (styczeń 2018)

W dniu 25 stycznia br. kilkunastu uczniów naszej szkoły uzdolnionych matematycznie wzięło udział w IX Warsztatach "Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie" organizowanych przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W programie znalazły się zajęcia na temat: "Zagadnienia rekurencyjne" - dr Patryk Pagacz, "Co koloruje matematyk?" - mgr Gabriel Jakóbczak. Opiekunowie - nauczyciele matematyki wysłuchali równocześnie wykładu :"O matematyce, ograniczeniach i wieloznaczności" - dr hab. Marcin Mazur. Było to kolejne spotkanie uczniów zdolnych z pracownikami naukowymi Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nasza szkoła pozostaje pod patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bierze udział w programie IM UJ zmierzającym do popularyzacji matematyki i objęcia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu