flaga rp

Stypendium Sapere Auso 2018/2019

Fundacja SAPERE AUSO pracuje nad wdrożeniem Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2018/2019. W ramach realizowanego przez Fundację Programu Stypendialnego przewiduje się możliwość przyznania następujących rodzajów stypendiów dla uczniów: stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne, stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe oraz stypendium w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych.

Ważne informacje dotyczące Programu Stypendialnego umieszczone są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce „STYPENDIA”, natomiast pełne informacje wraz z wzorami formularzy znajdują się na stronie http://www.sapereauso.org/dokumenty.html

Przewidywana data uruchomienia systemu składania wniosków stypendialnych online to 1 września 2018 r. Wniosek online jest obowiązkowym elementem w całej procedurze składania Wniosków Stypendialnych.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu