460ILOR

Czytanie Pana Tadeusza

Nasza szkoła w dniu 5 XII br. wzięła udział w „Czytaniu Pana Tadeusza przy Mickiewicza” – imprezie zorganizowanej przez Towarzystwo Literackie i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w ramach obchodów Dnia Wieszcza w Tarnowie z okazji 220 rocznicy urodzin poety, przypadającej w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Miłośnicy poezji czytali w tym samym czasie w różnych miejscach, w instytucjach edukacyjnych i kulturalnych, księgi poematu Mickiewicza. I Liceum przypadły w udziale księgi XI i XII. Poemat czytali zaproszeni z tej okazji do szkoły goście: Krystyna Latałowa, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w I LO, była wiceprezydent miasta, oraz Sylwia Smoleń, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wśród gości była również Anna Więckowska, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie.  Nauczycieli reprezentowały: dyrektor szkoły, Jadwiga Skolmowska oraz Ewa Ciesielczyk i Barbara Lasota. W uroczystym czytaniu narodowej epopei wzięli też udział uczniowie klasy II A (Piotr Dobraniewski, Sylwia Grzebieniowska, Joanna Smoła, Natalia Starzyk, Gabriela Leśniowska, Joanna Żurawska) i klasy II E (Eliza Bilska, Joanna Gruchała, Karol Kukułka, Sebastian Markociński, Grzegorz Poręba, Klaudia Proszowska, Natalia Sławieniak, Joanna Tomasik, Bartłomiej Wrona).

 

 

Nasz projekt "Niepodległa"

100-lecie odzyskania niepodległości świętowalismy w szkole na różne sposoby.

Była historia wierszem i piosenką ... 

I były barwy narodowe ...

 

Wolontariat historyczny

W październiku klasa 2e pod opieką mgr Anny Żak wybrała się na Cmentarz w Krzyżu, aby w związku ze zbliżającymi się świętami „Wszystkich Świętych” oraz „Niepodległości” posprzątać groby zasłużonych polskich patriotów i oddać im hołd w imieniu uczniów I Liceum. Jednogłośnie stwierdzono, że tego typu wyjścia są bardzo dobrym pomysłem. Przypominają nam, o ludziach walczących o naszą wolność, skłaniają do refleksji i wzbudzają emocje, których nie odczuwa się na co dzień.

Kultywując pamięć o bohaterach złożyliśmy symboliczne wiązanki i znicze na ich grobach, wyrażając wdzięczność za ich bezinteresowna poświęcenie dla Polski, które jest dla nas wzorem do naśladowania.

Uczniowie uporządkowali mogiły takich osób jak:

Mieczysław Cielocha – urodził się w 1922 roku, pochodzący z Woli Rzędzińskiej, żołnierz wyklęty, ps. „Sprytny”, był żołnierzem AK i członkiem zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Zginął 7 lutego 1947 roku w tarnowskim więzieniu.
Stanisław Kiełbasa – urodził się w 1924 roku w Jodłówce, żołnierz antykomunistycznego podziemia, był   członkiem oddziału M. Cielochy, w 1947 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci.

Antoni Trzepla – urodził się w 1910 roku, żołnierz antykomunistycznego podziemia, ps. „Krakus”, zatrzymany przez UB w 1948 roku, skazany na karę śmierci, zamordowany 16 czerwca 1948 roku, jego szczątki zostały znalezione dopiero w 2015 roku.

Jan Kmieć – urodził się w 1921 roku, żołnierz AK, został skazany na 3-krotną karę śmierci, zginął w 1948 roku.

Tadeusz Bereś – urodził się w 1928 roku, Harcerz zmarł na skutek rany brzucha oraz pobicia przez funkcjonariuszy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Tarnowie dzień później. Być może należał do Narodowej Organizacji Wojskowej.

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego od kilku lat z dumą i radością sprawują także opiekę nad grobami Żołnierzy Wyklętych na Starym Cmentarzu w Tarnowie. Tak było też w tym roku, uczniowie klas I d, I b, I k, II f, II b, III e oraz III d udali się na Stary Cmentarz, żeby posprzątać groby i zapalić znicze z okazji Święta Niepodległości. Opiekę nad projektem sprawuje mgr Anna Żak.

XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej

otk 2019

15 listopada br. odbył się etap szkolny XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej. Test, jaki wypełniali uczniowie, poświęcony był osobie Św. Jacka, a temat brzmiał „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. Święty Jacek Odrowąż, pochodzący z Kamienia Śląskiego to jedyny święty Polak przedstawiony na kolumnadzie Berniniego na placu św. Piotra na Watykanie. Głosił Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby, dlatego jest wzorem Nowej Ewangelizacji. Na tym etapie olimpiady wzięło udział 13 uczniów z naszej szkoły. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 5 osób, to o 3 miejsca więcej, niż przysługuje innym szkołom w naszej diecezji, a to ze względu na to, że nasi uczniowie w ubiegłym roku osiągnęli wysokie wyniki na etapie diecezjalnym i ogólnopolskim. Zwycięzcąetapu szkolnego został Michał Ryndak z klasy III c, który zdobył maksymalną ilość punktów tj. 48. Kolejne miejsca, połączone z kwalifikacją do kolejnego etapu, zajęli: Karolina Niziołek z klasy III e – 47pkt., Zuzanna Stachura z klasy IIe – 33pkt., Natalia Augustyn z klasy IIIe – 32pkt., Natalia Starzyk z klasy IIa – 32pkt.

Wszystkim uczestnikom pierwszego etapu dziękujemy za udział, a piątce zwycięzców życzymy wysokich wyników na etapie diecezjalnym.

Niemożliwe nie istnieje! Czytaj... Inspiruj się! Działaj!

7We wtorek, 20 listopada 2018 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas drugich z członkami Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika” działającego w Krakowie. Zaproszeni goście: prezes stowarzyszenia Pan Grzegorz Sotoła, Bartosz Remin oraz Filip Miazga przedstawili młodzieży, na czym polega działalność „ Kliki” oraz opowiedzieli o problemach, z jakimi zmagają się osoby dotknięte różnymi trudnościami i „ograniczeniami”. Odpowiadali także na zadawane im przez publiczność pytania. Ich wystąpienie zostało wzbogacone licznymi materiałami multimedialnymi, które ukazywały charakter „pracy” stowarzyszenia opartej na wolontariacie i przyjacielskiej pomocy studentów, licealistów oraz ludzi pracujących. Główną ideą „Kliki” jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Spotkaniu towarzyszyła wystawa książek pt. Czytaj. Inspiruj się! Działaj!, na której zostały zaprezentowane nowo zakupione do biblioteki książki dotyczące różnych wymiarów niepełnosprawnosci. Wśród nich znalazły się m.in. : ksiażki pt.: „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń” Nicka Vujcic, „Wszystko jest możliwe” Jen Bricker i Sheryl Berk, utwory popularnonaukowe oraz lektury i beletrystyka wydane w formie audiobooków.

Organizatorami spotkania były: mgr Barbara Lasota, mgr Renata Kurzawa i s. mgr Agnieszka Lampasiak.

Konkurs „Polska Sto Lat Niepodległa”

Zakończyła się IV edycja konkursu plastycznego „Polska Sto Lat Niepodległa” organizowanego przez Urząd Miasta Tarnowa. Jego celem było propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny. Do tegorocznej edycji konkursu edycji konkursu zgłoszono aż 212 prac.

W kategorii „Tarnów Pierwsze Niepodległe” 3. miejsce zajęła uczennica naszej szkoły – Dominika Jaworska z klasy Ic.

Wręczenie nagród oraz prezentacja prac laureatów odbyły się 14 listopada o godzinie 12:00 w Sali Lustrzanej.

Galeria zdjęć z gali wręczenia nagród dostępna jest na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tarnowa.

Serdecznie gratulujemy naszej uczennicy.

 

 

Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości

W ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 cała społeczność naszej szkoły zgromadziła się na hali gimnastycznej, aby wspólnie zaśpiewać czterozwrotkowy hymn narodowy. 

Dzień głośnego czytania w I LO

W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w środę, 31 października 2018r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja czytelnicza pt.: "Dzień głośnego czytania w szkole". Kilka dni wcześniej na terenie całej szkoły zostały zamieszczone kolorowe cytaty poświęcone książce, a w dzień poprzedzający akcję nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni za pośrednictwem szkolnego radiowęzła do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. W ustalonym dniu młodzież miała przyjemność uczestniczyć w prawdziwej uczcie czytelniczej. Nauczyciele na początku swoich lekcji przeczytali głośno w klasie uczniom fragment wybranej książki zakupionej w ramach NPRCz nawiązującej w różny sposób do nauczanego przez siebie przedmiotu. Akcja ta zaowocowała dużym zainteresowaniem książkami zakupionymi w ramach projektu, w efekcie czego młodzież tłumnie zaglądała do biblioteki, a inny niż zazwyczaj kontakt z książką wniósł w naszą szkolną rzeczywistość dużo radości i wywołał niezapomnianą atmosferę.

Złaz patriotyczny w Kąśnej Dolnej

8Kilkunastu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami s. Agnieszką Lampasiak i p. Anną Żak wzięło udział w Integracyjnym Złazie „Śladami Ignacego Jana Paderewskiego”, który odbył się 17 października. Złaz zgromadził ponad 200 uczestników z 9 szkół i placówek, a jego organizatorem było szkolne Koło PTTK „Włóczykije” działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. E. Gierat w Tarnowie. Złaz został zorganizowany w celu uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zapoznania uczestników z postacią Ignacego Jana Paderewskiego i miejscami z nim związanych. Innym ważnym celem spotkania była integracja młodzieży z różnych środowisk.

W programie Złazu znalazła się gra terenowa „Droga do niepodległości” na terenie miasta Ciężkowice i Rezerwatu „Skamieniałe Miasto” połączona z konkursem wiedzy historycznej, a także zwiedzanie Dworku w Kąśnej Dolnej połączone z projekcją filmu o postaci Ignacego Jana Paderewskiego. Całość zakończył program słowno – muzyczny, w którego przygotowanie zaangażowała się także grupa uczniów naszej szkoły. Również osoby niepełnosprawne z zaangażowaniem włączyły się w śpiew i wyrażały swoją radość ze wspólnego spotkania.

„Czas Ogrodnika” – rekolekcje dla maturzystów

rekolPaździernik to – zgodnie z trzyletnią tradycją naszej szkoły – miesiąc, w którym uczniowie klas III przeżywają, w obliczu zbliżających się dużymi krokami egzaminów maturalnych, w obliczu wielu dylematów do rozstrzygnięcia, swój wyjątkowy czas doświadczania Boga Żywego, rewizji swojego życia, swojej wiary i miłości tzn. czas zamkniętych rekolekcji przedmaturalnych. Tegoroczne lekcje życia i dojrzałości wiary klasy trzecie przeżywały tradycyjne w domu rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem.

Liczna grupa trzecioklasistów wraz ze swoimi opiekunami: Ks. Januszem, Ks. Grzegorzem i S. Agnieszką wybrała się do ośrodka rekolekcyjnego w dwóch turach: 10 - 12 października oraz 17 - 19 października. Czas duchowej refleksji, podobnie jak w poprzednich latach, poprowadził rekolekcjonista „Arki” ksiądz Janusz Adamczyk. W tym roku jako przewodniczkę, bohaterkę duchowych ćwiczeń wybrał św. Marię Magdalenę, nazywaną Apostołką Apostołów. To ona zaprowadziła tegorocznych maturzystów do Grobu Jezusa, aby pokazać, że On prawdziwie zmartwychwstał, że opuścił grób, aby zamieszkać w sercach ludzkich. Pierwsza ze świadków zmartwychwstania zachęcała młodych ludzi, aby za nią wypowiedzieć słowo „Rabbuni” tzn. mój Mistrzu, mój Nauczycielu. To słowo „Mój” ma tu wyjątkowe znaczenie, gdyż sprawia, że Jezus staje się nam szczególnie bliski. Poszczególne trzy dni rekolekcji to były zmagania: o mocną wiarę w obliczu problemów, o nadzieję, które niesie światło, i o entuzjazm, który sprawia, że człowiek idzie do innych z miłością Boga w sercu i z radosną nowiną: „Nie płaczcie już, nie ma Go tu , ZMARTWYCHWSTAŁ”.

To wszystko sprawia, że w sercu człowieka, a szczególnie młodego pojawia się wiara, że Bóg jest tym wspaniałym OGRODNIKIEM, który już na początku świata zaplanował dla człowieka raj, a teraz kwiat (drzewo życia) każdego z nas osobiście pielęgnuje.

A na potwierdzenie tego, jak było pięknie, te słowa: "Myślę, że możliwość uczestniczenia w takich rekolekcjach to wielki dar Boży. Nie spodziewałam się, iż zaledwie trzy dni tak mocno wpłyną na mnie. Atmosfera wspaniała, poczucie wspólnoty, konferencje głoszone przez ks. Janusza bardzo ciekawe, skłaniające do głębokiej refleksji. Pierwszy raz mogłam tak blisko poczuć Chrystusa w swoim życiu. Umocniło to we mnie wiarę i pomogło walczyć ze słabościami, które jawią się jako ciemności w moim życiu."

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu