460ILOR

Matematyczne Czwartki - październik 2018

Kraków, Łojasiewicza 6 - to adres bardzo dobrze znany naszym klasom matematycznym. 11 października 2018 r. klasa 1k miała możliwość zwiedzania Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wzięcia udziału w wykładzie w ramach programu Matematycznych Czwartków. Tematyka wykładu dotyczyła zagadnień rachunku prawdopodobieństwa „Czy rozkład normalny jest normalny?" 

Na zajęciach dr Jerzy Szczepański przedstawił trzy rozkłady prawdopodobieństwa: rozkład Bernoulliego, rozkład Poissona i rozkład normalny. Wyjaśnił, dlaczego rozkład normalny jest często spotykany w modelowaniu matematycznym zjawisk przyrodniczych i dlaczego zasługuje na miano normalny. Po zajęciach nasi uczniowie zapoznali się z wystawą poświęconą znanym krakowskim matematykom.

Także w październiku nasi uzdolnieni matematycznie uczniowie rozpoczęli sobotnie zajęcia w ramach Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich. W tym roku odbywa się już II. edycja Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich, zajęć dla uczniów z Polski południowej przygotowujących się do udziału w olimpiadach informatycznej i matematycznej. Cykl sześciogodzinnych spotkań obejmuje zajęcia z matematyki i informatyki, które prowadzone są przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki.

I LO na Targach Książki

22.Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie już za nami. Jak co roku grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w tym jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Setki wydawnictw zaprezentowały wiele nowości, wśród których każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Z naszej grupy jak zwykle nikt nie wrócił z pustymi rękami.

 

targi ksiazki


Nowe książki w szkolnej bibliotece już dostępne!

Drodzy Czytelnicy! Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do szkolnej biblioteki trafiło ponad 680 nowych książek z różnych dziedzin. Wskazówką do zakupów były ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców od czerwca bieżącego roku. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe lektury, powieści popularnonaukowe, książki podróżnicze i beletrystykę o różnej tematyce – fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową. Wszystkie te książki można już wypożyczać, dlatego też biblioteka zaprasza chętnych do poznania nowości wydawniczych i życzy miłej lektury.

regal

XXXI Olimpiada Filozoficzna

Zapraszamy naszych uczniów do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie Filozoficznej, uczestnik powinien dokonać samodzielnego wyboru jednego z tematów wymienionych w aktualnym programie Olimpiady Filozoficznej oraz opracować ten temat w formie pracy pisemnej. Pragniemy poinformować, że gdyby zaszła taka potrzeba, uczniowie przygotowujący się do zawodów I stopnia moga omówić swoje pomysły z pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dodatkowych informacji i zapisy przyjmuje mgr Paweł Warzecha

SIGG - Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Nasza szkoła zaprasza do udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. Jest to największy projekt edukacyjny z zakresu edukacji giełdowej kierowany do młodzieży szkolnej. Do tej pory wzięło w nim udział niemal 260 tys. nastolatków z całej Polski. W tym roku na najlepszy Zespół czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł, a łączna pula nagród wynosi ponad 85 tys. zł. Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Fundacja GPW. Partnerem strategicznym jest Fundacja im. Lesława A. Pagi. Partnerami projektu są również Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Warszawski Instytut Bankowości. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Finansów. SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej, która realizowana jest na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie GPWtr@der. Każdy Zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty terminowe, a następnie wspólnie decydują, w jakie instrumenty chcieliby zainwestować swoje środki oraz dokonują wirtualnych transakcji. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert kupna i sprzedaży. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych środków oraz uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Dla wygody uczestników dostępna jest także mobilna wersja SIGG. Zapisy przyjmuje nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

Regionalny Program Stypendialny 2018/2019

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Krakowie informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018/2019 w projekcie pn. „Regionalny Program Stypendialny” realizowanym w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje na stronie: malopolska.pl

Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa

Nabór wniosków o jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa dla uzdolnionych uczniów za rok szkolny 2017/2018

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2018 r.

Jest to termin nieprzekraczalny. Wnioski błędnie wypełnione, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania wniosków: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 2, pok. nr 12 (parter).

Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie wymaganych warunków w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium tj. w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Załączniki do wniosku:

-    prawidłowo wypełniony wniosek;

-    kserokopie dokumentów uwierzytelnione na każdej stronie przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 potwierdzające wybitne osiągnięcia ucznia
w roku szkolnym 2017/2018 (dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju, wnioskodawca dołącza wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego);

-    dokument (zaświadczenie/wykaz) potwierdzający udział uczniów oraz zdobyte miejsce/uzyskany tytuł w danym konkursie/turnieju wydany przez organizatora lub opiekuna/trenera zespołu w przypadku osiągnięć grupowych/zespołowych (dot. przypadków kiedy dyplom wydany jest dla zespołu a nie indywidualnie na ucznia);

-    kserokopia świadectwa za rok szkolny 2017/2018 uwierzytelniona przez dyrektora szkoły
(dla potwierdzenia średniej ocen i zachowania).

Czytaj więcej...

22. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

"Książki są bramą... przez którą wychodzisz na ulicę" To właśnie słowa Arturo Pereza Reverte z książki "Królowa Południa" są hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Ksiązki w Krakowie. Już po raz 22. na miłośników literatury czeka czterodniowe święto (25-28 października), obfitujące w spotkania z ulubionymi pisarzami, oferty setek wydawnictw z Polski i zagranicy oraz możliwość zakupu książkowych nowości.

Także uczniowie naszej szkoły kolejny raz wezmą udział w tej wielkiej czytelniczej "imprezie". W tym roku wyjazd na Targi Książki organizowany jest 25 pażdziernika (czwartek). Zapisy w bibliotece szkolnej już trwają. Ilość miejsc ograniczona :-) ZAPRASZAMY !!!

 

Targi ksiazki

 

Szkolny konkurs matematyczny "O jeden poziom abstrakcji wyżej" (2018/2019)

Rozpoczynamy kolejną VI edycję Szkolnego Konkursu Matematycznego "O jeden poziom abstrakcji wyżej"  objętego  patronatem Dziekana Wydziału Matematyki  i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Regulamin konkursu oraz I zestaw zadań konkursowych znajduje się w zakładce Olimpiady i Konkursy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie.

Warsztaty weekendowe dla uczniów

EFS kolor-300dpiDepartament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje warsztaty weekendowe dla uczniów uczęszczających do szkół, które uczestniczą w tym projekcie. Na każdą szkołę w ramach każdego obszaru tematycznego przypada limit od 1 do 2 uczniów.

Zajęcia prowadzone będą na terenie uczelni wyższych przez ich pracowników. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zdobycia wiedzy wykraczającej poza program liceum, jak również zwiększyć motywację do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczą w zajęciach edukacyjnych, warsztatowych oraz laboratoryjnych korzystając z nowoczesnej bazy dydaktycznej uczelni. Po zajęciach realizowany jest program naukowy, który ściśle związany jest z danym obszarem tematycznym.

Organizatorzy zapewniają transport, noclegi i wyżywienie. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Warsztaty dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 7 - 9 grudnia 2018 roku.

Warsztaty odbędą się w ramach 14 obszarów tematycznych prowadzonych przez następujące uczelnie:

a) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej –  informatyka,

b) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – chemia, język angielski,

c) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie -  przedsiębiorczość, matematyka z elementami rachunkowości,

d) Politechnika Krakowska - chemia,

e) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – język angielski, język niemiecki, język francuski,

f) Uniwersytet Jagielloński – matematyka, biologia, geografia,

g) Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – informatyka, fizyka.

Zapisy prowadzi i dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu dyrektora szkoły.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu