Informacje dla rodziców

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2017/2018

- rozpoczęcie roku szkolnego: 4.09.2017

- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 - 1.01.2018

- ferie zimowe: 12.02 - 25.02.2018

- ferie wiosenne: 29.03 - 03.04.2018

- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 27.04.2018

- egzamin maturalny: 4 - 26.05.2018

- testy diagnostyczne: 18 - 21.06.2018

- zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     30 kwietnia 2018

     2 maja 2018

     4, 7, 8 maja 2018

     1 czerwca 2018

 

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2017/2018

 

I A - mgr Agnieszka Szewczyk
I B - mgr Iwona Stec-Bień
I C - mgr Mirosława Ziemian
I D - mgr Joanna Buczek-Mączko
I E - mgr Ewa Ciesielczyk
I F - dr Agnieszka Kubala
I G - mgr Joanna Kogut
I H - mgr Wiesław Rejkowicz
I K - mgr Joanna Schenk

 

II A - mgr Barbara Koprowska
II B - mgr Marzena Tatarczuch
II C - mgr Małgorzata Janiczek
II D - mgr Maria Szwedo
II E - mgr Irena Jodłowska
II F - mgr Mariusz Pis
II G - dr Janusz Kowal
II H - mgr Danuta Srebro
II K - mgr Barbara Mikulska

 

III A - mgr Agnieszka Wrzesień
III B - mgr Joanna Bukartyk
III C - mgr Marta Malec
III D - mgr Renata Żywiec
III E - mgr Krzysztof Horbacewicz
III F - mgr Ewa Dembicka
III G - mgr Anna Żak
III H - mgr Wojciech Krakowski
III K - mgr Katarzyna Kliś


3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Zebrania dla Rodziców:


12.09.2017 - spotkanie rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami:

    godz. 16.45 - I A, I B, I C

    godz. 17.30 - ID, IE, IF

    godz. 18.15 - I G, I H, I K

      19.09.2017 - 17.00 - kl. II i III

      24.10.2017 - 17.00 - kl. I, II

      28.11.2017 - 17.00 - kl. III

      16.01.2018 - 17.00 - kl. I, II

      20.03.2018 - 17.00 - kl. III

      10.04.2018 - 17.00 - kl. I, II

      29.05.2018 - 17.00 - kl. I, II

 

Konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

 

      24.10.2017, 17.30 - 18.30

      28.11.2017, 17.30 - 18.30

      16.01.2018, 17.30 - 18.30

      20.03.2018, 17.30 - 18.30

      10.04.2018, 17.30 - 18.30

      29.05.2018, 17.30 - 18.30


4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK : 7.30 - 11.30
WTOREK : 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA : 9.30 - 14.00
CZWARTEK : 7.30 - 12.30
PIĄTEK : 7.30 - 12.00

PIELĘGNIARKA : M. Wodzisz

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 15.00
WTOREK : 11.30 - 15.00
ŚRODA : 8.00 - 15.00
CZWARTEK : 8.00 - 15.00
PIĄTEK : 11.30 - 15.00


Dyżur psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej:

28 listopada 2017r. - godz. 17:30 - 18:30

16 stycznia 2018r.- godz. 17:30 - 18:30

20 marca 2018r.- godz. 17:30 - 18:30

 

8. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium Szkolnej Rady Rodziców wybrało na rok szkolny 2017/18 ofertę firmy InterRisk. Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 35 zł od ucznia. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia i odszkodowań można uzyskać w sekretariacie szkoły. Ogólne warunki ubezpieczenia znajdują się TUTAJ, a wykaz świadczeń i ich wycena znajdują się TUTAJ.

 

9. Rada Rodziców Istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

 

10. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole :

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25 tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3 tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6 tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9 tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 20

Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu