Finał Szkolnego Konkursu Matematycznego „O jeden poziom abstrakcji wyżej” 2019/2020

W czwartek 24.09.2020 odbyło się oficjalne zakończenie VII Szkolnego Konkursu Matematycznego „O jeden poziom abstrakcji wyżej ”. 
Zespół nauczycieli matematyki I LO wręczył zwycięzcom ubiegłorocznego konkursu dyplomyoraz nagrody. Wśród nich znaleźli się: 

Miłosz Adamczyk (3b)                 - I miejsce

Mikołaj Duch (absolwent)            - II miejsce

Marcin Rylski (3b)                      - III miejsce

Opiekunami uczniów byli  mgr Krzysztof Horbacewicz i mgr Renata Żywiec. 

Projekt ten, zmierzający do otoczenia opieką uczniów I LO zainteresowanych matematyką, był objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2020.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu