LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Dnia 02.12.2020 odbył się etap szkolny  LI OLiJP.  Do olimpiady przystąpiła uczennica z klasy 2Ag Małgorzata Gajda, która odpowiadała na pytania szkolnej Komisji OLiJP. Pytania związane były z pracą na temat: "Zaraza jako temat literatury w twórczości polskich romantyków". Uczennica napisała pracę pod kierunkiem mgr Lucyny Frączek.

Celem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów zdolnych w dziedzinie literatury i języka i zakresie wykraczającym poza program szkoły ogólnokształcącej. Udział w olimpiadzie jest także przygotowaniem do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Praca została opatrzona recenzjami i przesłana do Wydziału Polonistyki w Krakowie. II etap  OLiJP odbędzie się w lutym 2021r.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu