Olimpiada Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ

Jak co roku, uczniowie z klas o profilu biologiczno - chemicznym wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ. Od roku 2020 konkurs zmienił się w ogólnopolską olimpiadę. Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Olimpiadzie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego. Olimpiada jest trzyetapowa: etap pierwszy odbywa się w szkołach, które dokonały zgłoszenia, etap drugi - w odpowiednich okręgach, a etap III - w siedzibie organizatora. Pierwszy etap tzw. szkolny został odwołany ze względów pandemicznych. Drugi etap: okręgowy organizowany odbył  się 12.12.2020 w trybie zdalnym.

Do finału olimpiady zakwalifikowała się uczennica z kl. 2c Agnieszka Karaś. Opiekunem jest dr inż. Renata Adamiak,a z klasy 3c uczniowie: Jan Filipowicz, Bartłomiej Kotapka i Nikola Majcher. Opiekunem jest dr inż. Agnieszka Kubala.

Życzymy wszystkim uczestnikom sukcesu w zmaganiach finałowych!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu