Kwalifikacje uczniów I LO z olimpiad historycznych i prawnych

Do etapu okręgowego XLVII Olimpiady Historycznej awansowali: Ewa Horbacewicz II Ag,Magdalena Kuzera II Ag, Jakub Hońdo III G, Jacek Kierach III G, Wojciech Opioła III G. Etap II odbędzie się w dwóch turach: test pisemny - 9 stycznia 2021r., a etap ustny - 22 stycznia 2021r.
 
Do etapu międzyszkolnego Olimpiady "Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego 972-1514. Od Cedyni do Orszy" awansowali: Weronika Niedziela II Ag, Jakub Radziszewski IIAg, Kacper Ptak II A, Michał Wójcik II A, Jakub Hońdo IIIG, Daniel Broccato III G, Jacek Kierach IIIG, Wojciech Opioła III G. Termin kolejnego etapu, który miał odbyć się 9 grudnia 2021r., został przesunięty na drugą połowę stycznia 2021r.
 
Do etapu okręgowego XXIII Olimpiady Wiedzy o Prawie awansował Krystian Karczewski IIIG z maksymalną liczbą punktów. Zawody II stopnia odbędą się 28 lutego 2021r.
 
Opiekę naukową nad uczniami sprawuje dr Janusz Kowal.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu