Sukces w Olimpiadzie Filozoficznej

Miło nam poinformować, że uczennica klasy IA Zuzanna Łukasik zakwalifikowała się do kolejnego etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej. W swojej pracy Zuzanna podjęła się analizy porównawczej teorii na temat czasu, wieczności oraz stworzenia świata w filozofii starożytnej i średniowiecznej. Wymagało to zapoznania się z dziełami Platona, Arystotelesa, Filona z Aleksandrii, Teofila z Antiochii, Orygenesa, św. Augustyna, św. Bonawentury, św. Tomasza z Akwinu, Coplestona i Gilsona. Druga uczennica biorąca udział w Olimpiadzie, Maria Jóźwiak z klasy 1B, zmagała się z aksjologicznym twierdzeniem Romana Ingardena na temat związku wartości z odpowiedzialnością. 

Obu uczennicom dziękujemy za ich pracę i czas poświęcony na rozważania filozoficzne. Zuzannie życzymy sukcesów w etapie okręgowym Olimpiady. Opiekunem uczennic jest dr Grażyna Potępa.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu