Matematyczny Náboj Online

W dniu 11.12.2020 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w międzynarodowych zawodach matematycznych Náboj Online. Náboj to zawody dla pięcioosobowych drużyn reprezentujących daną szkołę. Zawody trwały 120 minut, podczas których drużyny z kilku krajów europejskich starały się rozwiązać jak najwięcej zadań o odpowiedziach numerycznych. Każde poprawne rozwiązanie zadania generowało otrzymanie nowego, a każda nie udana n-ta próba mogła być powtórzona dopiero po n minutach.

Uczniowie naszej szkoły wystartowali w kategoriach :

  • JUNIORZY - Maksymilian Czerniak (2b), Maciej Kochan (2b),Wiktoria Maksymiak(2bg),Kacper Mazur(2bg), Szymon Wajda (2fg)
  • SENIORZY – Miłosz Adamczyk(3b), Daniel Bielaszka(3b), Izabela Golec(3b),Przemysław Janiszewski(3b),Szczepan Usarz(3b)

Zadania w Náboju wymagały  szczególnej inwencji i pomysłowości, bowiem różniły się znacząco od standardowych problemów szkolnych. Sukces w zawodach  zależał nie tylko od umiejętności zawodników, ale także od efektywnej współpracy całej drużyny.

Zasady konkursu online były dla uczestników  nowym, ale bardzo ciekawym doświadczeniem, a sam udział okazał się świetną zabawą.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu