Olimpiada Fizyczna w dobie pandemii

Do zawodów II stopnia LXX Olimpiady Fizycznej zakwalifikowała się uczennica klasy 2bg Wiktoria Maksymiak.

Z uwagi na pandemię Komitet Główny Olimpiady Fizycznej podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów teoretycznych II stopnia w formie zdalnej. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania u siebie w domu lub innym wybranym pomieszczeniu. Podczas trwania zawodów w danym pomieszczeniu może znajdować się tylko uczestnik, mając cały czas włączoną kamerę, mikrofon i głośnik. Kamera powinna być ustawiona tak, by pokazywała zawodnika. W każdej chwili osoba nadzorująca może zobowiązać uczestnika do zmiany ustawienia kamery. Całość działań i innych uregulowań postępowania podczas zawodów zdalnych, bardzo precyzyjnie opisuje Aneks do Regulaminu LXX Olimpiady Fizycznej. Zawody odbędą się 9 stycznia 2021 r. Opiekunem uczennicy jest mgr Marek Lipiński.

Gratulujemy Wiktorii i życzymy dalszych sukcesów!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu