I LO w Ogólnopolskim Konkursie Logicznym

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznym, którego celem jest "rozwój sprawności logicznych u młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz popularyzacja wiedzy o logice jako nauce o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń". Do zadań przystąpiło siedmioro śmiałków. 
Miło nam poinformować, że do IX finału ogólnopolskiego zakwalifikowali się: Maria Jóźwiak (klasa 1B) i Filip Pacocha (klasa 2 Ag). Opiekunem uczniów jest dr Grażyna Potępa. Serdecznie gratulujemy  finalistom i życzymy dalszych sukcesów. A wszystkim uczniom biorącym udział w Konkursie dziękujemy za podjęcie zmagań z logiką, którą Arystoteles uznał za najwłaściwsze narzędzie refleksji filozoficznej! 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu