Sprzątanie świata

Każdego roku 22 kwietnia przeżywamy Światowy Dzień Ziemi. Obecna sytuacja pandemii ogranicza możliwość przebywania w naturze, ale nie zmienia faktu, że dla wielu z nas przyroda jest miejscem wyjątkowym. Wolontariusze szkolnego koła wolontariatu pod opieką s. Agnieszki Lampasiak postanowili zrobić coś dobrego dla naszej Planety. 

Kilkunastu uczniów z naszej szkoły wzięło udział w akcji sprzątania świata. Rozpoczęliśmy ją od oczyszczenia Kantorii. Nasz entuzjazm był tak wielki, że kilka dni później w kolejnej grupie udaliśmy się do parku na Piaskówce. Tam wolontariusze poszli razem z uczniami ze szkoły podstawowej, nad którymi jednocześnie sprawowali opiekę. Zostaliśmy kilkakrotnie pochwaleni przez spacerowiczów za dobre działania wychowawcze. Dla nas jednak największą radością było to, że mogliśmy odciążyć tereny wypoczynkowe z mnóstwa zalegających tam śmieci i przygotować je na wiosenne spacery Tarnowian. Niektórzy uczniowie wykazali się dodatkowo własną inicjatywą - nie mogąc dojechać do Tarnowa, sprzątali las w swoich własnych miejscowościach.

 Dziękujemy Wydziałowi Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa za współpracę i podarowane worki oraz rękawice.

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu