bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Tablica ogłoszeń – informacje na temat NPRCz

 

18

 

Nowe książki w szkolnej bibliotece już dostępne!

 

Drodzy Czytelnicy! Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do szkolnej biblioteki trafiło ponad 680 nowych książek z różnych dziedzin. Wskazówką do zakupów były ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców od czerwca bieżącego roku. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe lektury, powieści popularnonaukowe, książki podróżnicze i beletrystykę o różnej tematyce – fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową. Wszystkie te książki można już wypożyczać, dlatego też biblioteka zaprasza chętnych do poznania nowości wydawniczych i życzy miłej lektury.

 regal

 

 

Wystawy tematyczne w bibliotece :

 

„ Historia jest nauczycielką życia”- książki o tematyce historycznej

 

19

 

Literatura fantasy

 

fantasy

 

Akcja czytelnicza- Dzień głośnego czytania w ILO

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
/Wisława Szymborska/

 

W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w środę, 31 października 2018r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja czytelnicza pt.:Dzień głośnego czytania w szkole. Kilka dni wcześniej na terenie całej szkoły zostały zamieszczone kolorowe cytaty poświęcone książce, a w dzień poprzedzający akcję nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni za pośrednictwem szkolnego radiowęzła do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. W ustalonym dniu młodzież miała przyjemność uczestniczyć w prawdziwej uczcie czytelniczej. Nauczyciele na początku swoich lekcji przeczytali głośno w klasie uczniom fragment wybranej książki zakupionej w ramach NPRCz nawiązującej w różny sposób do nauczanego przez siebie przedmiotu. Akcja ta zaowocowała dużym zainteresowaniem książkami zakupionymi w ramach projektu, w efekcie czego młodzież tłumnie zaglądała do biblioteki, a inny niż zazwyczaj kontakt z książką wniósł w naszą szkolną rzeczywistość dużo radości i wywołał niezapomnianą atmosferę.

 

 

Viva vox docet /łac. /

                                                                     Żywe słowo kształci

Projekt  klasy 3a -  TWARZE HERBERTA

   Rok 2018 został  ustanowiony przez Sejm RP  Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dlaklasy 3a , która   pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

   W  kwietniu  uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowejzorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza  oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się,  wspólnie z uczniami klasy 3h  do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

    We wrześniu  3a opracowałaprojekt edukacyjny  „ Twarze Herberta”. Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „ Jaskinia filozofów”, której główną ideą  była popularyzacja myśli   Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „ Pana Cogito”. Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny , mapa podróży oraz  album poświęcony   życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany  bibliotece szkolnej.

     Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi :viva vox docet - żywe słowo kształci!

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu