bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Typy osobowości

Jeżeli jesteś zainteresowany wykonaniem testu osobowości proszę o kontakt.

KLUCZ DO POSZUKIWANIA POMYSŁÓW NA PRZYSZŁOŚĆ

  • TYP ARTYSTYCZNY

Osoby, u których dominują cechy tego typu osobowości, charakteryzuje zachowanie umożliwiające wyrażanie swoich idei i pomysłów oraz pewien emocjonalny niepokój. Lubią one piękno i świat sztuki, a także wykorzystywanie własnej wyobraźni i zdolności twórczych. Siebie postrzegają jako osoby kreatywne, otwarte, wrażliwe, o dużej intuicji i potrzebnie niezależności. Inni widzą w nich ludzi oryginalnych, o bogatej wyobraźni, ekspresyjnych, uczuciowych, nonkonformistycznych, chaotycznych.
Przykładowe zawody: muzyk, aktor, plastyk, fotografik, projektant, architekt, dziennikarz, reżyser, wizażysta.

  • TYP BADAWCZY

Ten typ reprezentują osoby dążące do zrozumienia otaczającego świata, poszukujące prawdy, analizujące rzeczy, zjawiska, myśli i uczucia. Osoby te lubią rozwiązywać abstrakcyjne i skomplikowane zadania, podejmować nietuzinkowe problemy i wyzwania, oceniać i tworzyć teorie. Ważną rolę w ich życiu odgrywa nauka. Posiadają wysokie kompetencje analityczne, zdolność uczenia się oraz zdobywania i wykorzystywania informacji. Siebie uważają za osoby o ponadprzeciętnych zdolnościach intelektualnych, skrupulatne i dociekliwe, dobrze znające się na dziedzinie, którą się zajmują. Przez otoczenie są postrzegani jako ludzie inteligentni, wykształceni, racjonalni, krytyczni, niezależni, introwertywni.
Przykładowe zawody: lekarz, farmaceuta, mechatronik, inżynier elektronik, biotechnolog, kulturoznawca, inżynier inżynierii środowiska, programista, politolog.

  • TYP KONWENCJONALNY

Ten typ zwykle reprezentują osoby, które lubią zajęcia i prace związane z danymi, ich porządkowaniem i strukturalizowaniem. Cenią sobie bezpieczeństwo i przestrzeganie norm. Lubią działać zgodnie z planem. Rozwiązują problemy według określonych zasad i procedur, zgodnie z poleceniami zwierzchników. Posiadają dobrze rozwinięte umiejętności administracyjne i arytmetyczne oraz dobrą pamięć. Siebie uważają za osoby zorganizowane, dokładne, odpowiedzialne, wytrwałe, o dużych umiejętnościach. Inni widzą w nich ludzi skutecznych, rozważnych, opanowanych i sumiennych.
Przykładowe zawody: administrator bez danych, administrator sieci informatycznych, ekonomista, prawnik, audytor, inżynier badania jakości, specjalista administracji publicznej, policjant, redaktor wydawniczy.

  • TYP PRZEDSIĘBIORCZY

Osoby reprezentujące ten typ preferują pracę z ludźmi, ukierunkowaną na osiąganie osobistych korzyści. Pragną mieć wpływy, lubią kierować i przewodzić innymi, a także przekonywać ich do swoich pomysłów, celów organizacyjnych lub osiągnięć ekonomicznych. Rozwiązując trudności i problemy, nierzadko działają ryzykownie. Posiadają wysokie kompetencje międzyludzkie, umiejętności przywódcze i wywierania wpływu, zdolności motywowania i pobudzania innych do działania. Siebie postrzegają jako osoby towarzyskie, elokwentne, pewne swojej wartości. Inni widza w nich ludzi ambitnych, energicznych, optymistycznych, zorganizowanych, aktywnych, ale często dominujących i agresywnych, lubiących sławę i pieniądze.
Przykładowe zawody: adwokat, animator kultury, operator obrazu, agent nieruchomości, hotelarz, inżynier transportu (logistyk), doradca podatkowy, specjalista ds. marketingu i handlu, specjalista ds. bankowości.

  • TYP REALISTYCZNY

Ten typ reprezentują osoby, które rozwiązują problemy głównie przez działanie. Preferują zadania, które podkreślają ich kondycję fizyczną i zręczność. Częściej wybierają kontakt z rzeczami niż z ludźmi. W pracy używają maszyn i narzędzi, ułatwiających im obsługę obiektów, produkcji, przetwarzanie surowców, uprawę roli, hodowlę zwierząt. Cenią sobie status społeczny i władzę. Posiadają wysokie kompetencje techniczne i manualne, umiejętność logicznego myślenia, dużą sprawność fizyczną i bardzo dobrą koordynację ruchową. Siebie postrzegają jako osoby praktyczne, opanowane, sprawne i wytrzymałe fizycznie. Inni widzą w nich ludzi wytrwałych, silnych, szczerych, uczciwych, gospodarnych, pragmatycznych, o konwencjonalnym podejściu do życia.
Przykładowe zawody: inżynier mechanik, inżynier poligraf, inżynier biocybernetyk i inżynierii biomedycznej, lekarz dentysta, inżynier obsługi systemów komputerowych, konserwator dzieł sztuki, żołnierz, pilot, operator kamery.

  • TYP SPOŁECZNY

Osoby reprezentujące ten typ osobowości preferują działanie związane z pracą z innymi: pomagają, doradzają, wyjaśniają, informują, opiekują się i leczą. W pracy posługują się głównie słowami, wyrażając swoje uczucia i pomysły. Przy rozwiązywaniu problemów najczęściej kierują się emocjami. Bardzo ważne są dla nich działania społeczne i etyka. Posiadają wysokie kompetencje interpersonalne (komunikatywność, umiejętność słuchania i rozumienia), zdolność empatii oraz umiejętności edukacyjne. Są zainteresowane ludźmi, otwarte na kontakty, odpowiedzialne, pomocne i przyjazne. Inni uważają je za osoby bezpośrednie i tolerancyjne, często idealistyczne, uczuciowe, rozumiejące, empatyczne i taktowne.
Przykładowe zawody: pedagog, pielęgniarka, psycholog, doradca zawodowy, filolog, sędzia, nauczyciel, fizjoterapeuta, pracownik socjalny.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu