bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

"PROFILE" NAUCZANIA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM J.POLSKIEGO I HISTORII (1A)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: filologia polska, filologia angielska (specjalność: anglistyka i amerykanistyka), filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, skandynawistyka, slawistyka, iberystyka, lingwistyka stosowana, filologia klasyczna, kulturoznawstwo, wiedza o teatrze, psychologia, pedagogika, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing medialny, Public Relations i innych kierunkach humanistycznych, filologicznych lub z dziedziny nauk społecznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

 Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASY Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I FIZYKI (1B)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: matematyka, matematyka stosowana, fizyka, fizyka techniczna, geofizyka, informatyka, architektura oraz na innych kierunkach przyrodniczych, politechnicznych i ekonomicznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASY Z POSZERZONYM PROGRAMEM BIOLOGII I CHEMII (1C)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria mechaniczno-medyczna, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I GEOGRAFII (1D)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach:matematyka, geografia, geologia, geodezja, ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, stosunki międzynarodowe, geografia, oceanografia, geografia przestrzenna, geologia i innych kierunkach nauki o ziemi.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM MATEMATYKI I J. ANGIELSKIEGO (1E, 1K)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach:ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka, matematyka, matematyka stosowana, filologia angielska (specjalność: anglistyka i amerykanistyka), lingwistyka stosowana, kulturoznawstwo, marketing medialny, Public Relations, politechnicznych i ekonomicznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 

KLASA Z POSZERZONYM PROGRAMEM HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE (1G)

Ukończenie tej klasy daje możliwość podjęcia studiów na kierunkach: prawniczych - prawo i administracja, politologia, praca socjalna, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, marketing medialny, Public Relations i innych kierunkach humanistycznych, filologicznych lub z dziedziny nauk społecznych.

Od klasy II każdy uczeń realizuje wybrane przez siebie zajęcia w ramach rozszerzenia uzupełniającego w wymiarze 6 godz. w cyklu.

Istnieją następujące możliwości wyboru zajęć: matematyka stosowana, historia państwa i prawa, geografia statystyczna, biologia w medycynie, fizyka stosowana, chemia doświadczalna, informatyka w praktyce, warsztaty dziennikarskie, historia sztuki, filozofia, język łaciński, konwersatoria z języka: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego.

 

 


 

 

 

 

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu