Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii i chemii

I rozszerzenie: biologia,

II rozszerzenie: chemia,

III: jeden przedmiot do wyboru: matematyka s.*, p. n. języka angielskiego*, chemia d.*, biologia m.*, fizyka d.*, historia p.*, geografia s.*, historia sztuki*, literatura*;

dodatkowo proponujemy zajęcia do wyboru: taniec nowoczesny, brydż sportowy, teatr dramatyczny, sztuka filmowa, programowanie, marketing simulation project (zajęcia w jęz. ang.), role playing games (zajęcia w jęz. ang.); celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia.

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, biologia lub chemia

Klasa z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego i historii

I rozszerzenie: język polski,

II rozszerzenie: historia,

III: jeden przedmiot do wyboru: historia p.*, matematyka s.*, literatura*, chemia d.*, biologia m.*, fizyka d.*, p. n. języka angielskiego*, geografia s.*, historia sztuki*;

dodatkowo proponujemy zajęcia do wyboru: taniec nowoczesny, brydż sportowy, teatr dramatyczny, sztuka filmowa, programowanie, marketing simulation project (zajęcia w jęz. ang.), role playing games (zajęcia w jęz. ang.); celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia.

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, historia

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i fizyki

I rozszerzenie: matematyka,

II rozszerzenie: fizyka,

III: jeden przedmiot do wyboru: p. n. języka angielskiego*, matematyka s.*, literatura*, chemia d.*, biologia m.*, fizyka d.*, historia p.*, geografia s.*, historia sztuki*;

dodatkowo proponujemy zajęcia do wyboru: taniec nowoczesny, brydż sportowy, teatr dramatyczny, sztuka filmowa, programowanie, marketing simulation project (zajęcia w jęz. ang.), role playing games (zajęcia w jęz. ang.); celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia.

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język obcy, matematyka, fizyka

Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego**

I rozszerzenie: matematyka,

II rozszerzenie: język angielski,

III: jeden przedmiot do wyboru: matematyka s.*, geografia s.*, literatura*, chemia d.*, biologia m.*, fizyka d.*, historia p.*, p. n. języka angielskiego*, historia sztuki*;

dodatkowo proponujemy zajęcia do wyboru: taniec nowoczesny, brydż sportowy, teatr dramatyczny, sztuka filmowa, programowanie, marketing simulation project (zajęcia w jęz. ang.), role playing games (zajęcia w jęz. ang.); celem zajęć jest rozwijanie kreatywności i zainteresowań uczniów; zajęcia dostosowane są do planów edukacyjnych ucznia.

Przedmioty, za które przyznawane będą punkty w rekrutacji: język polski, język angielski (jeżeli brak oceny z języka angielskiego to najwyższa ocena z języka obcego), matematyka oraz najwyższa ocena z przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, geografia

 

* Każdy uczeń od klasy II obowiązkowo wybiera jeden z następujących przedmiotów: matematyka stosowana, chemia doświadczalna, biologia medyczna, fizyka doświadczalna, historia państwa i prawa, praktyczna nauka języka angielskiego , geografia statystyczna, literatura, historia sztuki.

** Przy dużej liczbie chętnych spełniających kryteria zostanie utworzony dodatkowy oddział klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki i języka angielskiego. Klasa cieszyła się dużym zainteresowaniem w ostatnich latach jako pierwszy wybór kandydatów.

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu