bn 20 21

Informacje dla maturzystów

Aktualne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 znajdują się w zakładce MATURA. Prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie pojawiających się komunikatów (Komunikat nr 1, Komunikat nr 2, Komunikat nr 3, Komunikat nr 4, Komunikat 5, Komunikat 6).

UWAGA!

25 maja 2020 r. mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej (szczegóły znajdują się TUTAJ)

29 maja 2020 r. mija termin zgłaszania braku możliwości zasłaniania ust i nosa na terenie szkoły ze względów zdrowotnych (szczegóły znajdują się TUTAJ)

Informacje dla rodziców

 

"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2019/2020

- rozpoczęcie roku szkolnego: 02.09.2019

- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2019 - 1.01.2020

- ferie zimowe: 27.01 - 09.02.2020

- ferie wiosenne: 09.04 - 14.04.2020

- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 24.04.2020

- egzamin maturalny: 4 - 22.05.2020

- testy diagnostyczne: 23 - 25.06.2020

- zakończenie roku szkolnego: 26.06.2020

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     14 października 2019

     20 grudnia 2019

     4, 5, 6 maja 2020

     12 czerwca 2020

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2019/2020

 

       I A - mgr Barbara Koprowska
       I B - mgr Irena Jodłowska
       I C - mgr Katarzyna Kliś
       I D - mgr Barbara Mikulska
       I E - mgr Urszula Świerczek
       I G - mgr Wojciech Krakowski

 

I Ag- mgr Lucyna Frączek
I Bg- mgr Krzysztof Horbacewicz
I Cg- mgr Małgorzata Janiczek
I Dg- mgr Renata Żywiec
I Eg - mgr Anna Smoleń
I Fg - mgr Paweł Warzecha

 

II A - mgr Anna Żak
II B - mgr Bogusława Świderska
II C - mgr Alina Pondel
II D - dr Paulina Minor-Wróblewska
II E - mgr Tomasz Zaucha
II G - mgr Agnieszka Wrzesień
II K - mgr Beata Chumińska

 

III A - mgr Agnieszka Szewczyk
III B - mgr Iwona Stec-Bień
III C - mgr Mirosława Ziemian
III D - mgr Ewa Dembicka
III E - mgr Ewa Ciesielczyk
III F - dr Agnieszka Kubala
III G - mgr Joanna Kogut
III H - mgr Paweł Gucwa
III K - mgr Joanna Schenk

 

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

Zebrania dla Rodziców:


03.09.2019 - spotkanie rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami:

    godz. 16:30 - klasy pierwsze po szkole podstawowej

    godz. 18.00 - klasy pierwsze po gimnazjum

  

      10.09.2019 - 17.00 - kl. II i III

      07.01.2020 - 17.00 - kl. I, II, III

      07.04.2020 - 17.00 - kl. I, II, III

      02.06.2020 - 17.00 - kl. I, II

       

Konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

 

      05.11.2019, 17.00 - 18.00

      07.01.2020, 17.30 - 18.30

      03.03.2020, 17.00 - 18.00

      07.04.2020, 17.30 - 18.30

      02.06.2020, 17.30 - 18.30

      

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK : 7.30 - 11.30
WTOREK : 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA : 7.30 - 11.30
CZWARTEK : 7.30 - 11.30
PIĄTEK : 7.30 - 11.30

PIELĘGNIARKA : M. Wodzisz

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 15.00
WTOREK : 11.30 - 15.00
ŚRODA : 8.00 - 15.00
CZWARTEK : 8.00 - 15.00
PIĄTEK : 11.30 - 15.00


Dyżur psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej: wh bieżącego harmonogramu

 

 

8. Ubezpieczenie w roku szkolnym 2018/2019

Prezydium Szkolnej Rady Rodziców wybrało na rok szkolny 2018/19 ofertę firmy ALIANZ. Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 40 zł od ucznia. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia i odszkodowań można uzyskać w sekretariacie szkoły. 

 

9. Rada Rodziców Istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

 

10. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole :

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25 tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3 tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6 tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9 tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 20

Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010

educatioukseduskryptkregi zajonkluczdokarieryszkkltabu