Informacja Dyrektora CKE o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

 

Dostosowanie warunków i form egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego

Zasady wglądu do pracy egzaminacyjnej

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO - dla ucznia klasy czwartej


E-deklaracja maturalna

Deklaracja dla absolwentów z poprzednich lat - do pobrania ze strony internetowej OKE

 

 


Odbiór świadectw - wzór upoważnienia

UWAGA: Upoważnienie musi być przedłożone w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.