"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2020/2021

- rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020

- zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 - 1.01.2021

- ferie zimowe: 15.02 - 28.02.2021

- ferie wiosenne: 01.04 - 06.04.2021

- zakończenie zajęć w klasach trzecich: 30.04.2021

- egzamin maturalny: 04 - 20.05.2021

- testy diagnostyczne: 21 - 24.06.2021

- zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     14 października 2020

     4, 5 stycznia 2021

     4, 5, 6, 7 maja 2021

     4 czerwca 2021

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2020/2021

I A - mgr Ewa Dembicka
I B - mgr Olga Jędrusiak
I C - mgr Małgorzata Krupa-Wróbel
I D - mgr Iwona Stec-Bień
I E - mgr Joanna Buczek-Mączko
I F - mgr Renata Masztafiak

       II A - mgr Barbara Koprowska
       II B - mgr Irena Jodłowska
       II C - mgr Katarzyna Kliś
       II D - mgr Barbara Mikulska
       II E - mgr Urszula Świerczek
       II G - mgr Wojciech Krakowski

II Ag- mgr Lucyna Frączek
II Bg- mgr Agnieszka Szewczyk
II Cg- mgr Małgorzata Janiczek
II Dg- mgr Renata Żywiec
II Eg - mgr Anna Smoleń
II Fg - mgr Paweł Warzecha

III A - mgr Anna Żak
III B - mgr Bogusława Świderska
III C - mgr Alina Pondel
III D - dr Paulina Minor-Wróblewska
III E - mgr Tomasz Zaucha
III G - mgr Agnieszka Wrzesień
III K - mgr Beata Chumińska

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

Zebrania dla Rodziców klas pierwszych:


02.09.2020 - spotkanie rodziców uczniów klas I z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami:

    godz. 17:15 - klasy 1a (pol. - hist.), 1b (mat. -fiz.), 1c (biol. - chem.)

    godz. 18.30 - klasy 1d, 1e, 1f (mat. - ang.)

 

       

Zebrania i konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

07 - 11.09.2020 - zebrania kl. II i III (wg odrębnego harmonogramu) 

      03.11.2020, godz. 18.00 - 19.00 - konsultacje

      12.01.2021, godz. 18.00 - 19.00 - konsultacje

      02.02.2021 - podsumowanie I półrocza (wg odrębnego harmonogramu)

      30.03.2021, godz. 18.00 - 19.00 - konsultacje

      13 lub 20.04.2021 - zebrania (wg odrębnego harmonogramu)

      25.05.2021, godz. 18.00 - 19.00 - konsultacje

      08 lub 15.06.2020 - zebrania (wg odrębnego harmonogramu)

      

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarki

PEDAGOG : mgr Barbara Tarnopolska

PONIEDZIAŁEK : 7.30 - 11.30
WTOREK : 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA : 7.30 - 11.30
CZWARTEK : 7.30 - 11.30
PIĄTEK : 7.30 - 11.30

PIELĘGNIARKA : M. Wodzisz

PONIEDZIAŁEK : 8.00 - 15.00
WTOREK : 11.30 - 15.00
ŚRODA : 8.00 - 15.00
CZWARTEK : 8.00 - 15.00
PIĄTEK : 11.30 - 15.00


Dyżur psychologa ze Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno - Terapeutycznej: wg bieżącego harmonogramu

 

 

8. Rada Rodziców Istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

9. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole :

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Nadbrzeżna Dolna 7 tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25 tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3 tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6 tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1 tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9 tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9 tel. 14 688 20 20

Od dnia 25 stycznia 2005r. Fundacja Semper Primus jest organizacją pożytku publicznego. Mogą Państwo wesprzeć jej działalność przekazując 1 % podatku!!!

 

FUNDACJA I LO w Tarnowie

"SEMPER PRIMUS"
BOŚ O/Tarnów
Nr konta 41 1540 1203 2053 4290 2216 0001
numer KRS: 0000027010