"W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to ażeby bardziej był, a nie tylko miał"
(JAN PAWEŁ II)

 

1. Organizacja roku szkolnego 2023/2024

- rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2023

- przerwa świąteczna: 23.12.2023 - 01.01.2024

          - ferie zimowe: 12.02.2024 - 25.02.2024

- przerwa świąteczna: 28.03.2024 - 02.04.2024

- zakończenie zajęć w klasach czwartych: 26.04.2024

- egzamin maturalny: 07.05.2024 - 24.05.2024

- testy diagnostyczne: 18 - 20.06.2024

- zakończenie roku szkolnego: 21.06.2024

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:   

 

     4 września 2023

     2 maja 2024

     6, 7, 8, 9, 10, 13 maja 2024

     31 maja 2024

      

2. Zespół wychowawców w roku szkolnym 2023/2024

I A - mgr Barbara Koprowska
I B - mgr Marzena Koterbicka-Borys
I C - mgr Paweł Warzecha
I D - mgr Mateusz Sołtyk
I E - mgr Barbara Mikulska
I F - mgr Renata Żywiec
I G - mgr Piotr Kowal

II A - mgr Małgorzata Dulęba-Szpala
II B - mgr Paweł Gucwa
II C - dr inż. Agnieszka Kubala
II D - mgr Krzysztof Horbacewicz
II E - mgr Tomasz Zaucha
II F - mgr Oktawia Targosz
II G - mgr Mirosław Ilków

III A - dr Janusz Kowal
III B - mgr Irena Jodłowska
III C - mgr Anna Komendacka
III D - mgr Agnieszka Wrzesień
III E - dr Paulina Minor-Wróblewska
III F - mgr Agnieszka Szewczyk
III G - mgr Anna Smoleń

IV A - mgr Ewa Dembicka
IV B - mgr Olga Jędrusiak
IV C - mgr Małgorzata Krupa-Wróbel
IV D - mgr Urszula Świerczek
IV E - dr Grażyna Potępa
IV F - mgr Wojciech Krakowski

 

3. Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024

 

Zebrania dla Rodziców klas pierwszych (spotkanie z Dyrektorem Szkoły w auli szkolnej i wychowawcami):


05.09.2023, godz. 17:00 -  klasy Ia, Ib, Ic, Id

                                   godz. 17:45 -  klasy Ie, If, Ig

 

       

Zebrania i konsultacje wychowawców i wszystkich uczących:

12.09.2023, godz. 17:30 - zebrania kl. II, III i IV 

          07.11.2023, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje kl. I, II, III i IV 

          12.12.2023, godz. 17:30 - 18:30 - konsultacje kl. I, II, III i IV 

          06.02.2024 - godz. 17:30 - zebrania kl. I, II, III i IV 

          16.04.2024 - godz. 17:30 - zebrania kl. IV i konsultacje kl. I, II, III i IV 

          04.06.2024, godz. 17:30 - 18:30 - zebrania kl. I, II i III  i konsultacje kl. I, II i III 

              

4. PRAWA DZIECKA

5. INDYWIDUALNY TOK (PROGRAM) NAUKI

6. NAUCZANIE INDYWIDUALNE

7. Harmonogram pracy pedagoga szkolnego i pielęgniarkiPEDAGOG

PONIEDZIAŁEK: 8.20 - 12.20
WTOREK: 11.00 - 17.00
16.00 - 17.00 (dyżur dla rodziców)
ŚRODA: 8.20 - 12.20
CZWARTEK: 8.20 - 12.20
PIĄTEK: 8.20 - 12.20


PEDAGOG SPECJALNY

PONIEDZIAŁEK: 7:30 - 11:10
WTOREK: 14:15 - 19:35
ŚRODA: 10:35 - 19:35
CZWARTEK: 7:30 - 11:10
 

PSYCHOLOG

codziennie: godz. 16:00 - 19:30

 

PIELĘGNIARKA

PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00
WTOREK: 12.00 - 15.00
ŚRODA: 8.00 - 15.00
CZWARTEK: 8.00 - 15.00
PIĄTEK: 12.00 - 15.00 

 

8. Rada Rodziców informuje, że istnieje możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na Radę Rodziców w sekretariacie szkoły.

9. Placówki specjalistyczne świadczące pomoc Szkole:

 
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tarnów ul. Chyszowska 3, tel. 14 655 99 95

- Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna
Tarnów ul. Szujskiego 25, tel. 14 622 27 96

- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym
Tarnów Rynek 4/3, tel. 14 622 40 43

- Poradnia Specjalistyczna "ARKA"
Tarnów Plac Katedralny 6, tel. 14 621 01 91

- Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy
Tarnów ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Tarnów Al. Solidarności 5-9, tel. 14 626 99 40

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tarnów Al. Matki Boskiej Fatimskiej 9, tel. 14 688 20 20

 

- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
Tarnów, ul. Mostowa 6, tel 14 632 42 61
Dąbrowa Tarnowska, ul Jagiellońska 7, tel. 690 975 975
Lisia Góra, ul Sucharskiego 3a, tel. 690 975 975