Zapraszamy do zapoznania się z  książkowymi wystawkami tematycznymi na każdy tydzień Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą biblioteki szkolnej przygotowaną z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Na konkurs wpłynęło 55 prac, które zostały podzielone na cztery kategorie: tekst literacki, rysunek i malarstwo, rękodzieło oraz projekt.

Jury w składzie :

  1. mgr Jadwiga Skolmowska – Dyrektor Liceum
  2. mgr Anna Komendacka
  3. mgr Paweł Warzecha

przyznało nagrody następującym osobom :

W kategorii tekst literacki:

                 I miejsce – Jakub Szczepański

                 II miejsce – Małgorzata Gajda

Z radością informujemy, że najbardziej „zaczytaną” uczennicą naszego liceum jest Kinga Krzemińska, najbardziej „zaczytaną” nauczycielką jest mgr Mirosława Ziemian, a najbardziej „zaczytanym”  oddziałem została klasa 2Ag. Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.