24 października 2019 roku grupa 51 uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W związku z tym w bibliotece naszego Liceum przygotowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń związanych z literaturą i promujących czytelnictwo. 

Z okazji jubileuszu 460-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie nauczyciele bibliotekarze przygotowali ekspozycję najstarszych druków jakie zachowały się w księgozbiorze. Najwcześniejsze daty wydania jakie można zaobserwować wśród druków to lata: 1814, 1824, 1826. Wyłonienie tych publikacji pozwoliło zauważyć pewne prawidłowości w księgozbiorze, które były typowe dla dziewiętnastowiecznego gimnazjum klasycznego na terenie Austro-Węgier. 

Marian Kukiel (1885-1973) - generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, historyk wojskowości, działacz społeczny, absolwent C.K. Gimnazjum w Tarnowie (obecnie I LO), które ukończył z wyróżnieniem. Na emigracji był bliskim współpracownikiem m.in. gen. Władysława Sikorskiego.