W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczymy w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.

Tablica ogłoszeń – informacje na temat NPRCz

 

18

 

Nowe książki w szkolnej bibliotece już dostępne!

 

Drodzy Czytelnicy! Dzięki realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa do szkolnej biblioteki trafiło ponad 680 nowych książek z różnych dziedzin. Wskazówką do zakupów były ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców od czerwca bieżącego roku. Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe lektury, powieści popularnonaukowe, książki podróżnicze i beletrystykę o różnej tematyce – fantastykę, literaturę sensacyjną i obyczajową. Wszystkie te książki można już wypożyczać, dlatego też biblioteka zaprasza chętnych do poznania nowości wydawniczych i życzy miłej lektury.

 regal

 

 

Wystawy tematyczne w bibliotece :

 

„ Historia jest nauczycielką życia”- książki o tematyce historycznej

 

19

 

Literatura fantasy

 

fantasy

 

Akcja czytelnicza- Dzień głośnego czytania w ILO

 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła
/Wisława Szymborska/

 

W związku z realizacją w naszej szkole Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w środę, 31 października 2018r. została przeprowadzona w naszej szkole akcja czytelnicza pt.:Dzień głośnego czytania w szkole. Kilka dni wcześniej na terenie całej szkoły zostały zamieszczone kolorowe cytaty poświęcone książce, a w dzień poprzedzający akcję nauczyciele i uczniowie zostali zaproszeni za pośrednictwem szkolnego radiowęzła do wzięcia udziału we wspólnej zabawie. W ustalonym dniu młodzież miała przyjemność uczestniczyć w prawdziwej uczcie czytelniczej. Nauczyciele na początku swoich lekcji przeczytali głośno w klasie uczniom fragment wybranej książki zakupionej w ramach NPRCz nawiązującej w różny sposób do nauczanego przez siebie przedmiotu. Akcja ta zaowocowała dużym zainteresowaniem książkami zakupionymi w ramach projektu, w efekcie czego młodzież tłumnie zaglądała do biblioteki, a inny niż zazwyczaj kontakt z książką wniósł w naszą szkolną rzeczywistość dużo radości i wywołał niezapomnianą atmosferę.

 

 

Viva vox docet /łac. /

                                                                     Żywe słowo kształci

Projekt  klasy 3a -  TWARZE HERBERTA

   Rok 2018 został  ustanowiony przez Sejm RP  Rokiem Zbigniewa Herberta. Stało się to inspiracją dlaklasy 3a , która   pod kierunkiem swej polonistki mgr Ewy Ciesielczyk uczestniczyła w różnych wydarzeniach poświęconych poecie.

   W  kwietniu  uczniowie (wtedy 2a) wzięli udział  w sesji naukowejzorganizowanej przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza  oraz PWSZ w Tarnowie oraz przyłączyli się,  wspólnie z uczniami klasy 3h  do imprezy artystycznej zorganizowanej przy Ławeczce Poetów na ul. Wałowej.

    We wrześniu  3a opracowałaprojekt edukacyjny  „ Twarze Herberta”. Jego zwieńczeniem były dwa spektakle przedstawione w auli szkolnej we współpracy  z uczniami z klas: 1a, 1e, 2e, 2f, 3d. Pod koniec listopada odbyło się  widowisko poetyckie połączone z lekcją otwartą dla klas trzecich (wykład poświęcony poecie, spektakl poetycki, prezentacja multimedialna). Natomiast w grudniu została przedstawiona „ Jaskinia filozofów”, której główną ideą  była popularyzacja myśli   Platona i Sokratesa oraz poznanie  twórczości dramatycznej autora „ Pana Cogito”. Efektem pracy projektowej są także: esej interpretacyjny , mapa podróży oraz  album poświęcony   życiu i twórczości wybitnego poety kultury, podarowany  bibliotece szkolnej.

     Podsumowując wymienione działania, można powtórzyć za starożytnymi :viva vox docet - żywe słowo kształci!