Wychowawco !

Jeżeli nie masz ciekawego pomysłu na godzinę wychowawczą z zakresu doradztwa zawodowego zapraszam do pobrania materiałów, które możesz wykorzystać na swoich zajęciach z młodzieżą:

Szkolne Ośrodki Kariery oraz inne miejsca, w których można szukać pomocy w zakresie doradztwa zawodowego

Szkolny Ośrodek Kariery jest miejscem, w którym praca z młodzieżą może przybierać różne formy: wykładów, prelekcji, treningów, szkoleń, kursów umiejętności i warsztatów grupowych, porad indywidualnych i samodzielnej pracy pod opieką szkolnego doradcy zawodowego.

Poradnik Młodego Przedsiębiorcy – Jak założyć własną firmę?

Podstawą w samodzielnym podnoszeniu jakości swojego życia jest inwestycja w samego siebie. Nasz rozwój od najmłodszych lat owocuje w przyszłości szerokim doświadczeniem oraz rozległymi umiejętnościami w danej dziedzinie.