KONKURS  "O  JEDEN  POZIOM  ABSTRAKCJI  WYŻEJ"  

ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM

DZIEKANA WYDZIAŁU  MATEMATYKI  I  INFORMATYKI  UNIWERSYTETU  JAGIELLOŃSKIEGO

ROK  SZKOLNY  2020/2021      REGULAMIN KONKURSU

ZADANIA :       ETAP I        ETAP II        ETAP III        ETAP IV       ETAP V        ETAP VI