Wielkopostny dzień skupienia dla uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych z terenu naszej parafii już za nami. 25 marca przedstawiciele społeczności szkolnych spotkali się w tarnowskiej Katedrze, by przeżyć jednodniowe rekolekcje poprowadzone przez księdza biskupa Artura Ważnego, pozostali uczniowie i nauczyciele łączyli się przez transmisję internetową.
 
Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania konferencji wygłoszonej przez księdza biskupa. Już pierwsze słowa były intrygujące, bo ksiądz biskup zaczął od stwierdzenia, że "Bóg jest Bogiem tańczącym". Rozwijając dalej tę myśl powiedział, że "pojawia się rzeczywistość, która przeszkadza w takim postrzeganiu Boga, a tą rzeczywistością jest grzech, którego dzisiaj wielu ludzi nie chce dostrzec". Swoje słowa biskup często popierał różnymi przykładami i ciekawymi opowieściami. Konferencję zakończył zachęcając uczniów: "Módlcie się o wiarę. Teraz chciałbym się z wami pomodlić o wiarę, nadzieję i miłość, o to, żebyśmy się nie dali odłączyć od Chrystusa i o to, abyśmy znaleźli swoje miejsce w tej wspólnocie, którą jest Kościół, wspólnocie grzeszników, która dąży do świętości".
 
Po tych słowach rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Piękny czas przeżyty przed Jezusem, który pozwala nam się w Siebie wpatrywać.
Kolejnym punktem programu były odpowiedzi księdza biskupa na pytania postawione przez uczniów - przez dwa tygodnie każdy miał możliwość przesłania swoich pytań przez specjalny formularz. Niestety, ograniczony czas nie pozwolił na przeczytanie wszystkich. Jednak na koniec dnia wielu uczniów podkreślało jak bardzo ksiądz biskup zaimponował im tym, że nie chciał pominąć żadnego pytania, zmierzył się z wszystkimi wątpliwościami młodych ludzi pokazując im tym samym wielki szacunek.
 
Kulminacyjnym punktem dnia była Eucharystia. W kazaniu ksiądz biskup mówił między innymi o trzech fiat, które są potrzebne, aby objawiła się nam miłość Boga - najpierw zgoda Jezusa na Wcielenie, zgoda Maryi, która pomogła Bogu kochać świat i ludzi, ale potrzebna jest też trzecia zgoda - twoja własna. Mamy razem z Bogiem iść i kochać świat. Następnie ksiądz biskup rozwinął tę myśl o tym, na czym prawdziwa miłość polega.
 
Nagranie z rekolekcji jest dostępne na youtube.pl na kanale Katedry Tarnowskiej: Rekolekcje Wielkopostne dla szkół średnich - 25.03.2021 - YouTube
 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tych rekolekcji - księżom (wielkie podziękowanie dla ks. Daniela Świątka za przygotowanie transmisji) i siostrom z parafii katedralnej oraz młodzieży zaangażowanej w oprawę muzyczną oraz służbie liturgicznej ołtarza.