12 września br. na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w Konkursie pt. Mieszkańcy Kresów I Rzeczypospolitej zorganizowanym przez krakowski oddział terenowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.

W poniedziałek 11 września w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie odbyła się 12. Edycja Narodowego Czytania z udziałem Adama Marjańskiego - odtwórcą roli Janka Bohatyrowicza z filmu „Nad Niemnem”.

We wtorek 11 września społeczność naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu ewangelizacyjnym w tarnowskiej katedrze. Odbywało się ono w ramach trwającego od 8 do 15 września Tygodnia Maryjnego.

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, które odbędzie się 4 września o godz. 9:15 w hali gimnastycznej I LO. O godz. 8:00 zostanie odprawiona Msza Św. w Katedrze