Ogłoszono wyniki XXXII edycji organizowanego pod auspicjami Rady Europy Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic), który ze względów pandemicznych odbył się dopiero 2 czerwca b.r. Do konkursu przystąpiły w naszej szkole klasy 1b, 1d, 1e, 1f,  które zajęły pierwsze cztery miejsca w województwie a także pierwsze cztery miejsca w regionie małopolski w kategorii SENIOR:

10 czerwca 2021 r. uczniowie klasy 2Bg wzięli udział w wykładzie z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków na UJW spotkaniu jak zwykle wystąpili  dr  Jerzy Szczepański, prof. UJ, dr hab. Anna Pelczar-Barwacz oraz prowadząca  wykład Dr Małgorzata Moczurad. Uczniowie wysłuchali wykładu  Teoria obliczeń niemożliwych. 

Uczennica Stefania Bogacz z klasy 1C wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym "Public Speaking Contest" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego IATEFL Poland. Eliminacje do konkursu odbyły się 10 czerwca 2021 na platformie ZOOM. Temat pracy konkursowej to: "Climate change - a threat or an opportunity".

Uroczystą galą finałową w Domu Kultury w Pilźnie zakończył się VI ogólnopolski konkurs "Z Bł. Karoliną zaśpiewajmy". Uczennica Kinga Zyguła (kl. 2f) zajęła pierwsze miejsce w kategorii "szkoły ponadpodstawowe / dorośli".