W czwartek 13.05.2021 uczniowie kl.2e wzięli udział w wykładzie z matematyki w ramach Matematycznych Czwartków organizowanych przez Instytut Matematyki UJ. W spotkaniu z młodzieżą wystąpili: dr Jerzy Szczepański, prof. UJ, dr hab. Anna Pelczar-Barwacz oraz prowadzący wykład dr Jakub ByszewskiUczniowie wysłuchali wykładu na temat  "O składaniu figur geometrycznych z kawałków".

Jedno z pytań na słynnej liście problemów Hilberta z 1900 r. dotyczyło zagadnienia: czy czworościan można podzielić na skończoną liczbę kawałków, z których następnie można złożyć prostopadłościan. Wkrótce po postawieniu problemu rozwiązał go student Hilberta Max Dehn. W wykładzie zostały omówione, utrzymane w podobnym duchu, niedawne wyniki badań z lat 90-tych i 2000-ych pochodzące od współczesnych matematyków o podziale figur geometrycznych na podobne kawałki (trójkąty, prostokąty, itd.).

Dr  Jerzy Szczepański  przybliżył uczestnikom spotkania kilka faktów dotyczących powstania III Kampusu UJ oraz nowej siedziby Wydziału Matematyki i Informatyki. Natomiast studentka III-go roku Matematyki w ekonomii opowiedziała dlaczego warto studiować ten kierunek i jakie zawody można wykonywać po jego ukończeniu. Uczniowie dowiedzieli się o możliwości łączenia studiów z matematyki z elementami ekonomii, o perspektywach związanych z matematyką finansową oraz o możliwości pracy w zawodach takich jak analityk finansowy, aktuariusz czy analityk danych.