Tytus Wałęga, uczeń mgr Aliny Pondel z klasy 3Bg zakwalifikował się do etapu okręgowego 46 Olimpiady Języka Angielskiego. Test pisemny odbędzie się 10 stycznia 2022 o godz. 12:00 na platformie MS Teams.

Część pisemna zawiera test leksykalno-gramatyczny oraz test wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Natomiast egzamin ustny (dla zakwalifikowanych na podstawie wyniku testu) odbędzie się 1-4 lutego 2022. Uczeń ma obowiązek przygotować trzy tematy z zakresu literatury amerykańskiej i angielskiej oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia codziennego Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.