Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich chętnych uczniów do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie w formie tekstu literackiego lub pracy plastycznej. 

Prace należy składać w bibliotece do 29 kwietnia 2022 roku. Podsumowanie i rozdanie nagród: 13 maja 2022 roku.