W środę 9 marca 2022r. grupa uczniów uzdolnionych matematycznie  wzięła udział w Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tegoroczna edycja odbyła się w formie zdalnej za pomocą programu MS TEAMS. Zajęcia, prowadzone podczas Dnia Wydziału, były skierowane do uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką w ramach dwóch bloków: ścieżki ogólnej i ścieżki olimpijskiej. Uczniowie wzięli udział w wykładach i warsztatach z matematyki i informatyki prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału MiI. Dla wszystkich uczestników przewidziano także spotkania z absolwentami i studentami, którzy opowiedzieli o samym studiowaniu na tym Wydziale, o prężnie działających kołach naukowych a także o możliwościach znalezienia pracy po ukończeniu studiów. 

Wydział Matematyki i Informatyki UJ posiada najwyższą kategorię naukową A+ i należy do grupy najlepszych wydziałów naukowych w Polsce.