W tym roku uczniowie klasy 3C: Marlena Leżoń i Szymon Blat zostali finalistami etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Tytuł ten pozwala mieć komfort na maturze z bioogii: laureaci i finaliści stopnia centralnego przyjmowani są przez wiele uczelni na wybrany przez siebie kierunek studiów w pierwszej kolejności, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, a na kierunki medyczne otrzymują maksymalną liczbę punktów z biologii przewidzianą w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opiekunem uczniów jest mgr Beata Chumińska.

Wielkie gratulacje!!!