Po raz kolejny będzie można ubiegać się o nagrodę ustanowioną dla uczczenia pamięci nauczyciela astronomii i fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Brodzińskiego w Tarnowie.

Powstała z inicjatywy absolwentów, wychowanków prof. Tadeusza Sypka Nagroda, jest przyznawana we współpracy z Dyrekcją szkoły, Fundacją "Semper Primus" oraz z Samorządem Uczniowskim.

Z uwagi na planowane uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Szkoły z końcem kwietnia, termin składania wniosków o przyznanie Nagrody zostaje wydłużony do dnia 31 maja 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami i składanie wniosków nie tylko przez zatwardziałych fizyków.

Dokumenty:

1. Regulamin przyznawania nagrody

2. Załącznik 1 - Regulamin pracy komisji i wyboru kandydata

3. Załącznik 2 - Wniosek o przyznanie nagrody