Dobiegła końca IX edycja Szkolnego Konkursu Matematycznego „O jeden poziom abstrakcji wyżej”.

Uroczyste  ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 28 kwietnia 2022r., a wręczenia nagród i dyplomów dokonała Pani Dyrektor Jadwiga Skolmowska. 

W wyniku kilkumiesięcznej rywalizacji  uczniowie zainteresowani matematyką rozwiązywali zadania zbierając punkty a najlepsi z nich  przystąpili do finału, który wyłonił tegorocznych zwycięzców:

I miejsce       Wiktoria Maksymiak (3bg)
II miejsce      Kacper Mazur  (3bg)                                       
III miejsce     Kacper Proszowski (3bg) 
IV miejsce    Maksymilian Czerniak (3b)  

Opiekunami uczniów są  mgr Krzysztof Horbacewicz i mgr Irena Jodłowska.

Organizatorami konkursu był Zespół Nauczycieli Matematyki I LO. Projekt ten, zmie­rza­jący do otoczenia opieką uczniów uzdolnionych matematycznie, został objęty patronatem Dziekana Wydziału Matematyki  i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.