Tegoroczni maturzyści będą mogli odebrać świadectwa egaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2022r. w godz. 10:00 - 12:00  w wyznaczonych salach. W terminie późniejszym dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty odbiera się osobiście lub przez osobę upoważnioną. Wzór upoważnienia znajduje się TUTAJ. Upoważnienie musi być wcześniej przedłożone w sekretariacie szkoły osobiście przez absolwenta, a osoba wymieniona w upoważnieniu zgłasza się po odbiór świadectwa z dowodem osobistym.