Październik, czyli Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, to zawsze wdzięczna okazja do edukacyjnej kumulacji działań, które mają na celu uaktywnienie naszych czytelników, aby stawali się świadomymi odbiorcami literatury i kultury. 

Wśród wielu zaplanowanych na ten miesiąc imprez promujących kulturę i czytelnictwo warto wymienić przede wszystkim:

  • Ogłoszenie konkursów na najbardziej „zaczytaną” klasę, ucznia i nauczyciela.
  • Tygodniowe Wyzwania Książkowe,
  • I Szkolny Przegląd Talentów,
  • Akcję czytelniczą „Książka na życzenie”,
  • Wyjazd na 25. Międzynarodowe Targi Książki do Krakowa.