W  ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch spotkaniach z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie.

W dniu 11.10.2022r. uczniowie klasy III w ramach zajęć kreatywnych „Jak prowadzić własną firmę” odwiedzili Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Pani Barbara Borowicz, kierownik Wydziału Poradnictwa Zawodowego i Promocji Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie oprowadziła uczniów po urzędzie oraz przedstawiła najważniejsze informacje na temat funkcjonowania instytucji. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z formami pomocy oferowanymi przez Urząd Pracy. Omówiono usługi i instrumenty rynku pracy skierowane do przyszłych przedsiębiorców oraz dla już działających pracodawców z naszego regionu.

Kolejne spotkanie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się w dniu 18.10.2022r. tym razem w auli naszej szkoły. Uczniowie klasy III w ramach zajęć kreatywnych „Jak prowadzić własną firmę” uczestniczyli w dwóch grach doskonalących kompetencje miękkie: Tower of Power (wieża liderów) oraz „Rope puller”. Zajęcia przeprowadzona zostały przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Panią Martę Przybyłek oraz Panią Jolantę Smutek. Celem spotkania było rozwijanie umiejętności miękkich uczniów takich jak: praca w grupie, koordynacja, planowanie, zarządzanie.

Opiekunem młodzieży była nauczycielka przedsiębiorczości Małgorzata Chrościńska-Opiła