Agnieszka Karaś, uczennica mgr Katarzyny Kliś z klasy 3C zakwalifikowała się do etapu okręgowego 47 Olimpiady Języka Angielskiego.

Test pisemny odbędzie się 9 stycznia 2023. Część pisemna zawiera test leksykalno-gramatyczny oraz test wiedzy o kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Natomiast egzamin ustny (dla zakwalifikowanych na podstawie wyniku testu) odbędzie się między 19 stycznia a 17 lutego 2023. Uczennica ma obowiązek przygotować trzy tematy z zakresu literatury amerykańskiej i angielskiej oraz podstawowe wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia codziennego Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.