3 lutego 2023 r. mija 555. rocznica śmierci Jana Gutenberga, niemieckiego złotnika i drukarza, twórcy pierwszej przemysłowej metody druku na świecie oraz założyciela pierwszego dużego wydawnictwa. 

Jan Gutenberg jest uznawany za wynalazcę druku. Opracował i udoskonalił nie tylko własną wersję ruchomych czcionek. Skonstruował aparat do ich odlewania z metalu, z wykorzystaniem nowatorskich wymiennych matryc oraz zaprojektował własną wersję prasy drukarskiej. Wbrew powszechnej opinii nie był on natomiast wynalazcą ruchomych czcionek. Te wynalazł Chińczyk Bi Sheng w 1041 roku.

Najsłynniejszą publikacją wydaną przez Gutenberga jest Biblia 42-wierszowa, zwana od jego nazwiska Biblią Gutenberga. Było to pierwsze dzieło w Europie wydrukowane przy użyciu ruchomej czcionki. Biblia Gutenberga powstała w latach 1452-1455 w Moguncji. W 2001 r. została wpisana na listę UNESCO w ramach projektu „Pamięć Świata”.

Jeden z egzemplarzy Biblii Gutenberga można oglądać w Polsce, w Muzeum Diecezjalnym w Pelpinie.

Działalność Gutenberga przyczyniła się do szybkiego rozwoju drukarstwa w Europie. Okazało się, że drukowanie może być sztuką, a książka przedmiotem handlu. Rozpoczynająca się epoka czytelnictwa zmieniła oblicze kultury europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy w bibliotece.