Trzy uczennice naszego liceum wzięły udział w okręgowym etapie Olimpiady Filozoficznej: Wiktoria Rusiecka (2 C), Emilia Kozik (4 A) oraz Joanna Niemiec (4 A).


Na tym etapie uczennice musiały wykazać się m.in. znajomością filozoficznych tekstów źródłowych dopasowując je do autora, biografią filozofów, biegłością w definiowaniu zagadnień filozoficznych, znajomością charakterystyki koncepcji filozoficznych starożytnych i średniowiecznych, rozpoznawaniem błędów logicznych oraz zagadnieniami teorii gier.
Czekając na ostateczne wyniki tego etapu Olimpiady dziękujemy dziewczętom za podjęcie się ogromnego wysiłku intelektualnego związanego z pogłębieniem zagadnień związanych z odległym okresem filozofii.
Opiekunką uczennic jest dr Grażyna Potępa.