18 kwietnia 2023 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym  im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbył się „VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej”, w którym naszą szkołę reprezentowali: Angelika Kita (2A), Maksymilian Korzeniowski (3E) oraz Filip Cierpich (3E)

Filip Cierpich zajął III miejsce i otrzymał indeks na studia prowadzone w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego na kierunku: Turystyka i Rekreacja oraz na kierunku: Geografia w Instytucie Biologii i Nauk o Ziemi.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadpodstawowych na temat Republiki Czeskiej i jej walorów turystycznych oraz zachęcenie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!