W dniu 04.04.2023r.  uczniowie klas 3 w ramach zajęć kreatywnych: „Zakładanie własnej firmy” oraz „Business Creative Ideas” mieli okazję spotkać się z przedstawicielami Grupy Azoty Tarnów.

W ramach realizacji bloku tematycznego pn. „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w najbliższej okolicy- grupa Azoty Tarnów” naszą szkołę odwiedzili pracownicy Grupy Azoty Tarnów- Pan Mirosław Biedroń specjalista ds. komunikacji oraz Pani Magdalena Surowiec-Banek- pracownik Biura Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Celem spotkania było zapoznanie się z historią przedsiębiorstwa, jego wpływem na najbliższe otoczenia oraz działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Podczas spotkania przybliżona została uczniom historia związana z powstaniem Grupy Azoty Tarnów (zwracano szczególną uwagę na sylwetkę Ignacego Mościckiego), omówiono specyfikację pracy w przedsiębiorstwie, innowacyjne produkty, działania marketingowe,  działania z zakresu CSR oraz możliwości zatrudnienia.

 Najbardziej aktywnym uczniom pracownicy Grupy Azoty wręczyli firmowe upominki.

Jeszcze raz dziękujemy przedstawicielom przedsiębiorstwa za przyjęcie zaproszenia i zapoznanie młodzieży działalności Grupy Azoty S.A.

Opiekunami grupy były: Małgorzata Chrościńska-Opiła oraz Małgorzata Dudek.