Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Międzynarodowych Warsztatach Fizyki Cząstek Elementarnych. Program obejmował:

  • wykłady – klasyfikacja cząstek elementarnych, budowa i zasada działania LHC
  • przygotowanie do ćwiczeń – instruktarz dot. obsługi programu komputerowego, sposoby interpretacji wyników badań
  • samodzielne poszukiwanie cząstek elementarnych
  • analiza wyników pracy uczniów
  • wideokonferencja z innymi szkołami na świecie biorącymi udział w analogicznych warsztatach moderowana przez pracowników CERN